Tämä on Bruk Rakennus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.3.2020. Viimeisin muutos 6.10.2022.

 • 1. Rekisterinpitäjä

Bruk Rakennus Oy
Kylväjäntie 10 D
00390 Helsinki
y-tunnus: 3097286-3
www.brukrakennus.fi

 • 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markus Mikkola
[email protected]
+358503822300

 • 3. Rekisterin nimi

Bruk Rakennus Oy:n markkinointi- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 • 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään asiakas- tai rekrytointisuhteen ylläpitoon sekä yhteydenottoihin vastaamiseen, perustuen oikeutettuun etuun, lakisääteisiin velvotteisiin sekä henkilön suostumukseen hänen lähettäessään yhteydenottopyynnön Bruk Rakennus Oy:n verkkosivuilla osoitteessa brukrakennus.fi. Tietoja käsittelevät Bruk Rakennus Oy. Suostumuksen perusteella palvelun käyttötietoja käsitellään lisäksi käyttötutkimuksen tekemiseen sekä asiakkaan yhteystietoja yrityksen palvelujen markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito potentiaalisiin asiakkaisiin tai työnhakijoihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 • 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön antama nimi
 • henkilön antama sähköpostiosoite
 • henkilön kirjoittama viesti verkkoyhteyden IP-osoite
 • päivämäärä sekä aika jolloin viesti on lähetetty

Rekisterinpitäjä säilyttää yllä mainittuja tietoja toistaiseksi, lukuunottamatta IP-osoitetta joka säilyy järjestelmässä 30pv ajan. Tietoja voidaan muokata ja poistaa kohdan 9 ja 10 mukaisesti.

 • 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 • 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin Bruk Rakennus Oy:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan.

 • 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 • 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 • 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 • 11. Evästeet

brukrakennus.fi -sivuilla kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla ja tieto on luonteeltaan anonyymiä.

Sivustolla käytetään evästeitä mm. kävijäliikenteen analysointiin ja tilastolliseen seurantaan sekä sivuston kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.